sivan

רוצה שליטה או להמשיך לספר "סיפורי הרפתקאות" לתלמידים?
רוצה לענות לשאלות לתלמידים או להמשיך להשמיע "אני אחזור אליך… הספר בבית…. שכחתי ,כמה אתה חייב?!…"
סיון מאפשרת לך לנהל את היומן, ניהול תלמידים, ניהול תקבולים, הוצאות, הכנסות, טסטים, מבחנים פנימיים, שעורים, הכנסות שלא משיעורים, סטטיסטיקות ,ספר רכב, דו"ח מע"מ ועוד.
שליטה במידע, שליטה בנתונים, שליטה בתהליכי עבודה, שליטה בחוסר הוודאות העסקי. לא עוד שעות עבודה מיותרות בשבתות.
תוכנת סיון מבית קמע מערכות מחשבים מתקדמות בע"מ נותנת לך את הכוח להתאים את התוכנה לצרכיך המשתנים ברמת משתמש ללא צורך במתכנתים.
בוא להתנסות. מאות מורים כבר רכשו ונהנים מהטכנולוגיה המתקדמת כבר עכשיו. בעברית מלאה ובפשטות הפעלה של טלפון סלולרי.
לא עוד ניירת תוכנה לניהול עבודת מורי הנהיגה המתקדמת בעולם.